Regel för tankning med jeepdunk

Gäller i klasserna 4, 5 och 6

§16 Bränsle

  • Om tankning sker med jeepdunk gäller följande, en (1) jeepdunk max 20L åt gången. Med eller utan förlängningsslang eller pip (Original), tratt är också tillåtet.
    Jeepdunk får ej modifieras dock får den förses med kran max 30 mm.
    (Med detta menas att du inte får ändra något på dunken t.ex. påfyllningshålet eller locket men det är tillåtet att svetsa/löda på en kran i t.ex. botten på dunken. Se ritning nedan.)
Jeppdunk med ventil
Klicka för större bild.

Texten i klass 4 reglementet

Jeepdunk får ej modifieras dock får den förses med avluftningskran max 6 mm.

Skall inte finnas, utan samma regler gäller i alla klasser.