Kontaktlista Tävlingsorganisationen!

Ordförande

Stanley Thiman

Härdarevägen 17

595 95 Mjölby

B: 0142-261 19

M: 070-538 05 77

ordforande@msls.info

 
ViceOrdförande/Webbmaster

Janne Lönnmark

Granitvägen 8

135 46 Tyresö

B: 08-712 66 05

M: 073-525 62 05

webbmaster@msls.info

 
Kassör

Kjell Edelönn

Nobygatan 3

584 22 Linköping

B: 013-21 11 38

M: 070-830 41 49

kassor@msls.info

 
Anmälan

Kjell Edelönn

Nobygatan 3

584 22 Linköping

B: 013-21 11 38

M: 070-830 41 49

anmalan@msls.info

 
Sekreterare

Margoth Johansson

Parkgatan 3

614 32 Söderköping

B: 0121-216 63

M: 070-425 31 44

F: 0121-104 59

 
Tekniker

Stanley Thiman

Härdarevägen 17

595 95 Mjölby

B: 0142-261 19

M: 070-538 05 77

tekniker@msls.info

 
Förare/Teamrepresentanter
Thomas Jakobsson
Lugnagatan 1
611 57 Nyköping
T: 0155-20 20 62
teamrep@msls.info