Serieanmälan 2024


 

Startnummer:
 

Teamansvarig

Förare A

Förare B

Förare C

Förare D

Förare E

Förare F

Vårt deltagande i tävlingen sker på egen risk. Svenska Bilsportförbundet, den arrangerande klubben, dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade skador, olycksfall eller dyl.

 

 

Copyright © 2003-2024 [ÖstgötaRacing/MSLS]. Med ensamrätt.
Ändrad: 5 januari 2024