MSLS kommer att köras!

MSLS kommer att köras enligt tävlingsdatumen ovan.

Det har förkommit rykten om att vi ska ställa in vilket inte på något sätt stämmer!

Sedan vill vi påminna om att serieavgiften ska betalas in av de team som har serieanmält sig.