PM Gelleråsen 16 september

PM för tävlingen 16 september på Gelleråsen hittar du här: