Regler

Regelförtydligande 2019

Tyvärr har vi varit lite otydliga när vi skrev reglerna för 2019, det har kommit frågor från teamen så här försöker vi reda ut vad som gäller.

Vi fyller på det här dokumentet vart efter det uppstår frågor.

Tävlingsregler:
15. DELTAGARE
Minst 7st förarbyten ska genomföras/tävling.
Ska tydas så här, teamen måste göra 7 st byten under en 8 timmars tävling.
Är tävlingen 7 timmar byter teamen 6 gånger, vid 6 timmars tävling 5 gånger
o.s.v

Detta gäller även om det blir ett längre uppehåll p.g.a. till exempel att tävlingen rödflaggas.

Vidare är det okey att föraren byter med sig själv men max körtid är ändå 70 min.
Minst 1 varv på banan måste genomföras mellan förarbyten.