Reglerna för 2021!

På grund av turbulensen kring våra nya regler för 2021 kommer de eventuellt att skrivas om och nya kommer att publiceras den 18 januari.

Det har gått ut en enkätundersökning till teamen kring reglerna, vi hoppas att ni vill svara på den.

Här kommer ni till enkäten!