Nu finns Reglerna för 2021!

Efter att alla enkätsvar har kommit in, vilket överträffade alla förväntningar på antal svar. Tack!!

Så har ni bestämt att de reglerna från 2020 med 3 klasser ska vara kvar även i år. 63% av er tyckte det.

Tävlingsreglerna för 2021 hittar ni här!

Tekniska reglerna för 2021 hittar ni här!

Nu är det mycket viktigt att ni går in och serieanmäler er och betalar serieavgiften, så vi ser att det finns ett underlag för att arrangera MSLS i år!

Här kommer ni till serieanmälan!