Tävlingen 9 maj Inställd!

P.g.a. det rådande samhällsläget blir vi tyvärr tvungna att flytta tävlingen den 9 maj till ett senare datum, nytt datum kommer bara vi får det.