Tekniska Regler 2022

Tekniskareglerna har uppdaterats efter kritik, hoppas att de nu ska vara acceptabla.

Vi har också låst dem i tre år, med undantag för säkerhetsmässiga ändringar samt ändringar från SBF.