Kontaktlista Tävlingsorganisationen

Ordförande

Stanley Thiman
Härdarevägen 17
595 95 Mjölby
B: 0142-261 19
M: 070-538 05 77
Email

ViceOrdförande/Webbmaster

Janne Lönnmark
Granitvägen 8
135 46 Tyresö
M: 073-525 62 05
Email

Kassör

Kjell Edelönn
Nobygatan 3
584 22 Linköping
B: 013-21 11 38
M: 070-830 41 49
Email

Anmälan

Kjell Edelönn
Nobygatan 3
584 22 Linköping
B: 013-21 11 38
M: 070-830 41 49
Email

Sekreterare

Lars Axelsson
Bohemsvägen 12 A
590 71 Ljungsbro
M: 070-537 28 05
Email

Tekniker

Stanley Thiman
Härdarevägen 17
595 95 Mjölby
B: 0142-261 19
M: 070-538 05 77
Email

Förare/Teamrepresentanter

Thomas Jakobsson
Lugnagatan 1
611 57 Nyköping
T: 0155-20 20 62
Email