Tekniska regler 2022

Nedan finner du tekniskasregler 2022 för MSLS.
Eventuella justeringar av densamma publiceras under aktuellt.

Klicka här! för att läsa tekniska reglerna.