Tekniska regler 2022-24

Nedan finner du tekniskasregler 2022-24 för MSLS.
Eventuella justeringar av densamma publiceras under aktuellt.

Klicka här! för att läsa tekniska reglerna.